Vergoeding

  Verzekerde zorg

Beekzicht Psychologenpraktijk heeft een contract met volgende Zorgverzekeraars in 2024:

  • Achmea: De Friesland, FBTO, Interpolis, Pro Life, ZieZo, Zilveren Kruis
  • CZ: CZdirect, IZZ (door CZ), Just, Nationale Nederlanden, Ohra
  • DSW: InTwente, Stad Holland
  • Eno: HollandZorg, Salland
  • Menzis: Anderzorg, Hema, VinkVink
  • VGZ: VGZbewuzt, IZA, IZZ (doorVGZ), UMC, Univé, Zekur, United Consumers
  • Zorg en Zekerheid: AZVZ, OWM

Staat er een zorgverzekeraar niet bij? Kijk dan op de polis onder welke zorgverzekeraar die valt.

Bij verleende verzekerde zorg in de Generalistische Basis GGZ vanuit de basisverzekering wordt je eigen risico aangesproken. De geldende tarieven voor de zorg worden vastgesteld door je zorgverzekeraar volgens het zorgprestatiemodel en gedeclareerd bij je zorgverzekeraar.

Er zijn verschillende types van consulten. De twee meest voorkomende worden hier nader toegelicht. Bij Consulttype diagnostiek wordt in kaart gebracht welke problematiek er speelt en wat de zorgvraag is (zorgvraagtype). Dit zal met name in de eerste twee consulten plaatsvinden, zoals de intake. Bij Consulttype behandeling gaan we aan de slag met de afgesproken doelen. Dit kan face-to-face op de prakijk als online, telefonisch of middels e-health. Heb je meerdere keren contact via deze kanalen, dan kan dit als één consult op de rekening staan.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorgverzekeraar is nodig:

  • zorgvraagtype en een diagnose volgens de DSM (deze wordt gesteld door uw hulpverlener)
  • een verwijsbrief van de huisarts (of eventueel andere zorgverstrekker zoals bepaald in uw zorgverzekeringspolis)
  • het invullen van vragenlijsten

  Onverzekerde zorg

Een aantal klachten komen niet meer voor vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering, zoals aanpassingsproblemen, relatieproblemen en werkgerelateerde problemen. Uiteraard kun je voor deze klachten nog steeds de psycholoog consulteren. Hiervoor is geen verwijsbrief nodig. De factuur voor een consult face-to-face op de praktijk, online met beeldbellen, of per telefonisch contact en e-health, wordt dan naar jezelf gestuurd.

  Afmelding

Wanneer je de gemaakte afspraak niet kan nakomen, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk, echter minimaal 48 uur, van te voren door te geven. Je kunt je afmelden door te bellen of de voicemail in te spreken op 06 271 48 751, of via een bericht op de beveiligde cliëntomgeving. Indien je niet tijdig afzegt of je afspraak niet nakomt, dan is Beekzicht Psychologenpraktijk genoodzaakt de kosten in rekening te brengen. Je ontvangt een rekening van € 50 voor de verloren tijd. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.