Praktijkinformatie

  Behandelaar

Dr. Nicole van Beek ( info@beekzicht-praktijk.nl) is een wettelijk bevoegd BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (GZ staat voor Gezondheidszorg; 09911794025). De opleiding tot GZ-psycholoog is een specialisatie (master-na-master-opleiding). Hiervoor studeerde zij af in de Gezondheidswetenschappen (Msc.) en promoveerde als wetenschappelijk onderzoeker op het onderwerp paniekstoornis (dr./ Ph.D.). Zij werkt reeds meer dan 15 jaar als psycholoog in de gezondheidszorg. Haar expertise heeft ze opgedaan in academische psychotherapeutische instellingen, algemeen ziekenhuis en de gespecialiseerde GGZ (geestelijke gezondheidszorg).

  Ervaring

Ze is opgeleid in de Cognitieve Gedragstherapie (CGT), maar door de jaren heen heeft zij zich verschillende methodes uit verschillende therapeutische stromingen eigen gemaakt. Ze blijft zichzelf ontwikkelen door bijscholing en intercollegiaal overleg. Hierdoor kan zij met de nieuwe verworven inzichten de behandeling nog beter afstemmen op je hulpvraag. Onderstaand overzicht geeft een indruk van haar kennis en vaardigheden:

 • cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • paniekstoornis en angstgevoeligheid
 • eetstoornissen (specialisatie eetbuistoornis/emotie-eten)
 • negatief zelfbeeld
 • ervaringsgericht lichaamswerk
 • acceptance and commitment therapy (ACT)
 • assertiviteit
 • oplossingsgerichte therapie
 • EMDR
 • schematherapie basis
 • hoogsensitiviteit
 • traumabehandeling in lichaam, brein en geest
 • slaaptherapie
 • doelgericht behandelen in de psychiatrie
 • geweldloze communicatie
 • neuropsychologische processen en stress
 • hoogbegaafdheid
 • introductie pessotherapie
 • focusing
 • PICS: psychotrauma- en rouwproblematiek bij COVID-19
 • lichaamsgerichte psychotherapie
 • polyvagaal theorie in de praktijk

  Visie

Klachten zijn een wisselwerking tussen lichaam, geest (verstand), emoties en omgeving. Sommige ervaringen in ons leven kunnen leiden tot psychische en lichamelijke klachten. Samen gaan we je gezondheidstoestand positief beïnvloeden door te werken aan je gedachten, gevoelens, lichamelijke signalen en gedrag. Het gaat er vooral om dat we samen een veranderingsproces in gang zetten. Zowel jij als ik dienen zich in te zetten en dan kan er veel bereikt worden. Je wilt namelijk van je klachten af of er anders mee leren omgaan, zodat je een andere koers kan varen en op een andere bestemming komt met het zicht dat je graag wenst.

  Lidmaatschap

Beekzicht Psychologenpraktijk is lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten ( www.lvvp.info).

Als je niet tevreden bent over Beekzicht Psychologenpraktijk, kun je dit te allen tijde bespreekbaar maken in een gesprek. Dan kijken we samen hoe we dit oplossen. Mocht dit voor jou niet leiden tot een afdoende oplossing, dan kun je overwegen om gebruik te maken van de LVVP klachtenprocedure.

  Kwaliteitsstatuut

De praktijk beschikt over een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut. Dit kun je nakijken op www.zorginzicht.nl. Het kwaliteitsstatuut zelf kun je inzien op de praktijk of op www.kiezenindeggz.nl.

  Waarneming

Beekzicht Psychologenpraktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheid. Indien de praktijk niet bereikbaar is, kun je bij crisis contact opnemen met uw huisarts. Tijdens vakanties is er een collega die waarneemt bij zeer urgente vragen.